Uw duurzame energie, onze zorg!

Vandaag de dag staat de industriële sector voor de uitdaging van stijgende energieprijzen en een samenleving waar ecologie hoog in het vaandel staat. Het opsporen en aanpakken van duurzaamheidsproblemen en terugdringen van de CO2 uitstoot staat dus hoog op de agenda.

Aanpassing isolatiewetgeving in Nederland

Vanaf 1 januari 2023 is er in Nederland het één en ander gewijzigd op het gebied van isolatierichtlijnen. Meer informatie via:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen

Productiebedrijven gebruiken elektriciteit en/of aardgas en dienen van overheidswege een onderzoek naar energiebesparing uit te voeren. De onderzoekplicht is verbonden aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit Activiteiten Leefomgeving en geldt voor energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Altrad Services helpt om u te ontzorgen!

 1. Thermografisch onderzoek

In bestaande isolatiesystemen treedt vaak ongemerkt warmte- of koudeverlies op. Dat komt meestal door:

 • Beschadigde of niet-aaneensluitende isolatie (bv. indeuken door op leidingen te lopen, open naden)
 • Onderbroken of natte isolatie (warmte-/koudebruggen)
 • Niet geïsoleerde flenzen, leidingdelen of appendages
 • Niet toepassen van juiste isolatiedikte of- materialen

Het voordeel van industriële thermografie is dat we installatieonderdelen van een fabriek, zoals bv. leidingen/reactoren/tanks/warmtewisselaars, in kaart kunnen brengen en zien waar

installaties warmte-energie verliezen, zonder deze installaties uit te schakelen. De camera hoeft dus niet in contact te staan met het object waarvan je de temperatuur wilt meten.

Zowel voor stoom -, gas-, als elektrische installaties kunnen we een thermogram maken, waardoor energiemanagement nu beter dan ooit geoptimaliseerd wordt!

Een door Altrad Services gecertificeerde engineer voert dit onderzoek uit en adviseert over optimalisatie van het isolatiesysteem en over de terugverdientijd van de investering.

2 . Thermische en akoestische isolatie

Voordelen van hoogwaardige thermische en akoestische isolatie kunnen zijn:

 • Energiebesparing
 • Lagere CO2 uitstoot
 • Verhoging van veiligheid (aanrakingsgevaar)
 • Beperkt geluidsoverlast.

Altrad Services doet de calculatie, het ontwerp, de productie, de montage en het onderhoud van thermische en akoestische isolaties.

3 . Financieel voordeel / terugverdientijd

Zelfs voor bedrijven met een goede interne kwaliteitscontrole is een analyse van de isolatie kosteneffectief. Als de aanbevolen rendabele verbeteringen van de isolatie uitgevoerd is, wordt de terugverdientijd van deze isolatieverbeteringen -inclusief de kosten van de inspectie- gewoonlijk korter dan 2 jaar.

Wanneer niet-geïsoleerde delen van installaties en leidingen met hoge mediumtemperaturen geïsoleerd zijn, worden de kosten zelfs binnen enkele maanden terugverdiend.

Met investeringen in energiezuinige isolatie en mist aan de voorwaarden voldaan wordt, komen bedrijven in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek, dat gemiddeld 13,5% voordeel oplevert.

 • Altrad Services helpt mee met de indiening van de gegevens bij de overheid zodat de gevraagde doelstellingen bereikt worden!
 • Daarnaast voert Altrad Services deze werkzaamheden uiteraard graag voor uit in combinatie met het vernieuwen en installeren van optimale isolatie door onze experts.

Interesse? Neem dan contact op met Jenny Guldemond, mob. 06-23956971 (jenny.guldemond@altrad.com).

Ga terug

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×