Marktleider in industriële services ALTRAD trakteert 1200 medewerkers nationaal met taart

Veiligheid is serious business voor ALTRAD. En het resultaat mag er zijn. In mei viert ALTRAD een nieuwe mijlpaal van 5 mio uren zonder verlet. Dit is een gemeenschappelijke verdienste van onze mensen op de werf en onze Veiligheidsdienst (HSEQ) die beide enthousiast een hoogwaardige veiligheidscultuur neerzetten. Om die inspanningen te belonen trakteert ALTRAD zijn medewerkers met een stuk taart wegens het behalen van deze nieuwe mijlpaal.

Een heel pakket acties voor optimale werkveiligheid.

De mascotte ED - afkorting van ‘Excellence Delivered’ – onthult waar het om draait: het steeds beter doen. Altijd en overal en zeker op het vlak van veiligheid. Maar het stopt niet bij dat continue streven naar verbetering. ALTRAD zet via verschillende manieren in op algemene veiligheid op de werven, terreinen, kantoren en magazijnen. Met het rapportageplatform ‘Beyond Zero’ gaat ALTRAD nog een stap verder. Het doel: ongevallen voorkomen, risico’s beperken en een hoogwaardige veiligheidscultuur creëren.

Beyond Zero bevat verschillende gradaties van rapportage, gaande van een Observatieronde tot een LMRA (Last Minute Risk assessment) en een Toolboxdocument. Dit laatste levert rechtstreeks input voor een maandelijks veiligheidsoverleg op de werven waar feedback belangrijk is.

Time Outs

ALTRAD werkt sinds geruime tijd ook met de Time Out-meldingstool waarbij onveilige situaties aangekaart kunnen worden. Het doel is altijd om medewerkers nog meer bewust te maken van het belang van veiligheid van de werkplek en op deze manier draagt iedereen zijn steentje bij. Elk kwartaal waardeert ALTRAD de opmerkzaamheid en volgt er een geldelijke beloning voor de beste Time Out meldingen!

VR en games

Ook via een sterke focus op de opleiding van medewerkers, stimuleert ALTRAD de veiligheidscultuur. Het team zoekt non-stop naar nieuwigheden en vulde de klassieke trainingen aan met alternatieve methoden, zoals de introductie in Belgie van virtual reality en gamificatie. Al meer dan 100 medewerkers ‘speelden’ een veiligheidsspel om hun kennis te vergroten en enkele cursisten leerden met een VR-bril op de neus machines veilig en correct besturen. Een VR-training zal een klassieke training niet vervangen maar als aanvulling zorgt het wel voor een sterker leereffect. Veiligheidsopleidingen worden zo niet alleen leuker, maar ook efficiënter.

Onbewust trainen

Soms hoeven er zelfs geen digitale snufjes aan te pas te komen. Zo zet ALTRAD al sinds 2019 in op nudging dat medewerkers met enkele kleine ingrepen aanzet tot veiliger gedrag. Een voorbeeld hiervan zijn stickers met de contouren van een gevallen man onderaan de trap. Die deed iedereen onbewust de trapleuning vastgrijpen. Ook de voetstapstickers in de loopzones laten mensen op de juiste – en dus veiligste – plek lopen.

Overtuigd

ALTRAD neemt overtuigd zijn pioniersrol op om zoek te gaan naar verbetering en investeert in zulke nieuwigheden. De veiligheid van onze mensen staat altijd centraal. Kan dat verbeterd worden? Dan doet ALTRAD dat gewoon!

Ga terug

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×